povinné ručení porovnání
Navigace: Povinné ručení » Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na auto

Pokud máte v plánu kupovat nebo prodávat ojeté auto, měli byste věnovat náležitou pozornost uzavření kupní smlouvy na auto. Tento dokument vás ochrání v případě, že se na vozidle později projeví závady, se kterými jste nebyli důkladně seznámeni. Za takové situace má totiž kupující právo požadovat po původním majiteli slevu z kupní ceny a v případě vážnější závady, která by bránila provozu vozidla, má dokonce právo od smlouvy odstoupit.

Na těchto stránkách je zdarma k dispozici ke stažení vzor kupní smlouvy na automobil, která zároveň slouží jako smlouva o prodeji auta. Není tedy třeba podepisovat dva různé dokumenty, z nichž jeden by byl určen pro kupujícího a druhý pro prodejce - vše je vyřešeno v rámci jedné „kupní smlouvy". Na kupní smlouvu byste neměli zapomínat ani v případě, že auto prodáváte nebo kupujete na náhradní díly.

Formulář by měl obsahovat informace o účastnících smlouvy a předmět smlouvy, ve kterém jsou uvedené evidenční údaje motorového vozidla (značka vozidla, SPZ, rok výroby, číslo TP, číslo karoserie - VIN, barva vozu, obsah motoru, platnost STK, počet ujetých kilometrů). Dále by mělo být součástí tiskopisu také prohlášení prodávajícího, že je osobní automobil v jeho vlastnictví a že nezamlčel žádné důležité údaje, a rovněž prohlášení kupujícího, že byl seznámen se stavem auta. Nakonec by měl tiskopis obsahovat ujednání o kupní ceně a závěrečná ustanovení. Jako přílohu je vhodné uvést Předávací protokol.

Reklama: Srovnávač povinného ručení online. Zkuste si sjednat povinné ručení online. Nejlevnější povinné ručení naleznete také na našem novém webu.

Při uzavírání kupní smlouvy na auto můžete použít buď vzor podle předpisů občanského zákoníku, nebo vzor podle předpisů obchodního zákoníku. Velká většina smluv je uzavírána podle ustanovení občanského zákoníku, zatímco smlouvám podle obchodního zákoníku dávají přednost právnické osoby. V zásadě je však možné využít obou těchto zákoníků. Smlouva podle obchodního zákoníku se vám může vyplatit v případě, že by se později prokázalo, že vámi zakoupené auto pochází z krádeže. Pokud by nastala taková skutečnost, tak nepřestáváte být vlastníkem auta a policie vám nemá právo vozidlo zabavit.

V případě, že budete chtít smlouvu psanou v duchu občanského zákoníku, postačí malá úprava. Vyměňte v našem vzoru dovětek za úvodním nadpisem, který je psaný kurzívou za následující text: uzavřená podle § 558 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Zároveň udělejte změnu ve stejném smyslu i u článku smlouvy VI. odstavce 1.

Ke smlouvě jsme přidali ještě přílohu - předávací protokol. Tím se celý proces koupě osobního automobilu prakticky završuje.

Pokud vám přiložený vzor nevyhovuje, můžete si stáhnout jinou verzi kupní smlouvy na automobil.