povinné ručení porovnání
Navigace: Povinné ručení » Kupní smlouva na motocykl

Kupní smlouva na motocykl

Na uzavření kupní smlouvy se vyplatí pamatovat nejenom při převodu osobního automobilu, ale také u motocyklu. Při jeho provozu totiž často můžete narazit na závady, o kterých vás původní majitel neinformoval. Pokud je to možné, snažte se tedy v kupní smlouvě na motocykl vyvarovat formulacím, že jej kupujete v jeho aktuálním stavu, bez ohledu na možné skryté vady.

Pokud je prodávající fyzická osoba, nese odpovědnost za skryté vady po dobu půl roku. V případě autobazarů je tato zákonná lhůta prodloužena dokonce na dva roky. Pokud se na motocyklu projeví závada, má prodávající povinnost poskytnout slevu z kupní ceny. Pokud je závada takového rozsahu, že brání provozování vozidla, má kupující nárok od smlouvy odstoupit. Formulář kupní smlouvy na motocykl je zdarma k dispozici ke stažení na našich stránkách.

TIP: Pokud chcete lévné povinné ručení, zkuste povinné ručení srovnání a ušetříte na nákladech. Česká pojišťovna povinné ručení nabízí za zajímavé ceny.

Kupní smlouva na motocykl by měla obsahovat některé základní náležitosti, které jsou stejné jako u kupní smlouvy na auto. V úvodu by měly být uvedené údaje o obou stranách, které smlouvu uzavírají, a evidenční údaje motocyklu (tovární značka, typ, rok výroby, číslo TP, výrobní číslo rámu, SPZ, výrobní číslo motoru, barva). Poté by mělo následovat prohlášení prodávajícího, že nezamlčel žádné podstatné skutečnosti, a prohlášení kupujícího, že byl se všemi skutečnostmi řádně seznámen. Nakonec by neměla chybět kupní cena motocyklu a závěrečná ustanovení.

Reklama: Nejlevnější povinné ručení 2013 můžete najít na nejlevnejsiruceni.cz

Tiskopis kupní smlouvy na motorku by měl rovněž obsahovat informaci o tom, zda se smlouva uzavírá v souladu s předpisy občanského, nebo obchodního zákoníku. Přestože se většina smluv uzavírá podle občanského zákoníku, může být vhodné zvážit i druhou alternativu. Pokud by se totiž v budoucnosti prokázalo, že motocykl ve skutečnosti pochází z krádeže, neztratíte na něj v takovém případě vlastnický nárok. Obchodní zákoník za této situace neumožňuje policii vaše vozidlo zabavit.

V případě, že budete chtít kupní smlouvu na motocykl psanou v duchu občanského zákoníku, postačí malá úprava. Vyměňte v našem vzoru dovětek za úvodním nadpisem, který je psaný kurzívou za následující text: uzavřená podle § 558 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Zároveň udělejte změnu ve stejném smyslu i u článku smlouvy VI. odstavce 1.

Ke smlouvě jsme přidali ještě přílohu - předávací protokol. Tím se celý proces koupě motocyklu prakticky završuje.

Pokud vám přiložený vzor nevyhovuje, můžete si stáhnout jinou verzi kupní smlouvy na motocykl.